RIVACY VERKLARING GASTRONOMISCHE BOERDERIJ GROEP DE MIDDENHOF

Gastronomische Boerderij Groep de Middenhof gevestigd aan Duetlaan 1-3 3438 TA Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ttp:// www.demiddenhof.nl
Duetlaan 1-3
3438 TA Nieuwegein +31 30 6033771
Dhr. H. Ultee is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastronomische Boerderij Groep de Middenhof. Hij is te bereiken via directie@demiddenhof.nl